Αξιοθέατα - Δραστηριότητες

Το Μουσείο - Το σπίτι του Χατζηγιάννη Μέξη.

Το σπίτι του πρώτου άρχοντα των Σπετσών στεγάζει σήμερα το μουσείο με κειμήλια της Επανάστασης. Σώζεται η σημαία της επανάστασης καθώς και τα οστά της μεγάλης καπετάνισσας Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας . Ακόμη στο μουσείο των Σπετσών μπορεί κανείς να δει κάποια αρχαιολογικά ευρήματα που χρονικά αναφέρονται στους πρώτους οικισμούς του νησιού. Μια αρκετά σημαντική λαογραφική συλλογή εκτίθεται επίσης στο μουσείο καθώς και αρκετές επιστολές που αντάλλασσαν μεταξύ τους οι αγωνιστές του '21.  

 Όποιος επισκεφθεί το μουσείο, θα καταλάβει το δύσκολο τρόπο ζωής των ανθρώπων της εποχής εκείνης, καθώς αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια του μυστικές κρύπτες και παρατηρητήρια, πολεμίστρες και αποθήκες, όλα κατάλληλα κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες της εποχής.